WAGENINGEN – Op 4 december aanstaande is de certificering op basis van de Co2-prestatieladder voor de Van Rennes Groep. Van Rennes neemt de verduurzaming van haar activiteiten serieus. Zo is er al de visie “hergebruiken is beter dan slopen of vernietigen”, waarmee eerder dit jaar de Wageningse Ondernemersprijs in de wacht werd gesleept. In 2016 heeft Van Rennes zich reeds ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. Om de inspanningen van nu en voor in de toekomst inzichtelijk te maken, sluit Van Rennes zich aan bij het Co2-prestatieladder initiatief van de overheid.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Kijk voor meer informatie op www.skao.nl

Van Rennes heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van Co2 jaarlijks met ruim 3% te verminderen.  Op het ijkpunt van 2016 was de uitstoot 273 ton. In 2019 zal dat dus leiden tot een reductie van 9%. Vooral de aanpassingen in het wagenpark vormen hiervoor de grondslag. Daarnaast worden alle medewerkers getraind op het nieuwe rijden en wordt een toolbox ingericht om het milieubewust zijn van de medewerkers te vergroten. Van Rennes plaatst zonnepanelen op het eigen gebouw en maakt gebruik van diverse energiebesparende maatregelen.

De 1e duurzame aanbieder van OnderhoudNL

OnderhoudNL, Bouwend Nederland, en UNETO-VNI hebben het profiel ‘Duurzame Aanbieder’ ontwikkeld, om particuliere huizenbezitters te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning. Van Rennes is de eerste duurzame aanbieder voor OnderhoudNL en ondersteunt daarmee het initiatief. Kijk voor meer informatie op www.duurzameaanbieder.nl

 

‘De klant staat bij ons centraal’, zegt Frank van Rennes, ‘en elke wens of eis die leidt tot het verduurzamen van wonen en werken, past bij de visie van ons bedrijf. Wij zijn niet voor niets op elk gebied uw partner in het hele bouwtraject.’

Delen: