Onze omgeving is afhankelijk van hoe wij met haar omgaan. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om op passende wijze om te gaan met onze resources. Onze woon-/werkplek kan op een keur van manieren worden aangepast om onze Co2 uitstoot te verminderen, energieverbruik te reduceren en te optimaliseren en om tegelijkertijd het comfort te verhogen en kosten te verlagen.

Duurzame energie

Het plaatsen van een zonne-energie-installatie biedt de mogelijkheid om in een groot deel van de eigen energiebehoefte te voorzien. Het is ook mogelijk om meer energie op te wekken en zo zelfs geld te verdienen. Ook kan worden gedacht aan het plaatsen van een warmtepompinstallatie die zorgt voor een stabiel en prettig klimaat. En een behoorlijke besparing in de kosten oplevert. Afhankelijk van uw wensen is er een keur aan mogelijkheden, techniek en scenario’s.

Isolatie

Een ander belangrijk onderdeel van duurzaam wonen en werken is het isoleren van een gebouw. Dat kan in de bouwfase al zijn meegenomen, maar ook gedurende de levensloop van een gebouw kan telkens worden bijgestuurd en aangepast. Denk daarbij aan dak- en spouwmuren en de vloer en bijvoorbeeld warmte werend glas. Verbeterde kozijnen, betere ventilatie en dubbele beglazing zorgen allen voor een vermindering van de uitstoot van CO2 en verminderen de energiekosten aanzienlijk. In alle gevallen kan beter worden ingespeeld op de veranderende wensen en eisen van bewoner of gebruiker en regels van de (semi-) overheid.

 

Geluidsisolatie

De toename van bijvoorbeeld verkeer en andere omgevingsfactoren zorgen voor een flinke invloed op het algehele woon- of werkcomfort. Het kan zelfs zorgen voor een ongezond leefklimaat. Zeker in oudere woningen en gebouwen levert het plaatsen van geluidwerende maatregelen een grote mate van verbetering op. Denk daarbij onder andere aan geluidwerend glas, geluidwerende isolatie en de aanpassing van daken.

De Van Rennes Groep is specialist in thermische en geluidwerende isolatie en werkt al jarenlang voor opdrachtgever samen met de bewoner en/of gebruiker naar passende en maatgerichte oplossingen. Van Rennes is uw partner in het hele bouwtraject.

Delen: