Elk gebouw heeft een levensduur. Die wordt bepaald door de intensiviteit van het gebruik, de type activiteiten die er in plaatsvinden en de mate van reparatie en onderhoud. Een gebouw is ook een investering voor diens eigenaar en bewoner. Om de levensduur van een gebouw zo optimaal mogelijk in te richten is planmatig onderhoud vereist.

page001

Plan van aanpak

Allereerst wordt samen met de opdrachtgever bepaald wat de gewenste start of nul-situatie is. Van daaruit wordt het plan van aanpak opgesteld en op basis van wensen en eisen (van eigenaar en bewoner) wordt in een onderhoudsplan het advies uitgebracht aan de opdrachtgever. Periodieke visuele inspecties zijn telkens startpunt voor werkzaamheden binnen het onderhoudsplan. Onderdelen van periodiek en planmatig onderhoud zijn schilderwerk, reparaties, aanpakken c.q voorkomen van houtrot, en inspecties die de status weergeven van de vitale onderdelen van het gebouw.

Onze medewerkers

Al onze medewerkers zijn geschoold en spreken altijd de Nederlandse taal. Elke medewerker heeft een VCA certificaat en wordt speciaal door ons opgeleid voor werken in woningen in bewoonde staat. We vinden het belangrijk dat we betrokken zijn en een verlengstuk zijn van de opdrachtgever en dat overlast tot een absoluut minimum wordt beperkt

Referenties lichten we graag persoonlijk toe. Neemt u gerust contact met ons op.