De woningen van de toekomst staan er al

Strategisch vastgoedonderhoud

De woningvoorraad in Nederland wordt momenteel in rap tempo vernieuwd en verduurzaamd. En nog altijd wacht ons een enorme verbeteropgave. Meer dan ooit moet de sector dan ook zijn aandacht richten op de bestaande en bewoonde voorraad.

StratOnd

Van Rennes Groep richt haar aandacht, al van oudsher, op voornamelijk dit segment. En met bijzondere aandacht voor de bewoners brengen we ons vakmanschap in de praktijk.

Innovatieve samenwerking

Het succes van een samenwerking hangt af van de mensen die erbij betrokken zijn. Vakmanschap, interesse, betrokkenheid en trots zijn onze kernwaarden.

Elke partner levert zijn bijdrage om het gedeeld belang maxi-maal te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het zoeken naar de vraag achter de vraag om het échte doel boven tafel te krijgen. We zijn prestatie gedreven, probleemoplossend en voelen ons verantwoordelijk. En we zijn kritisch naar onszelf.

In het belang van de bewoners

In de jarenlange en innovatieve samenwerking met onze ketenpartners stellen wij altijd het belang van de bewoner voorop: wat wil de bewoner? De betrokkenheid bij de bewoners en de wijze waarop er met hen wordt gecommuniceerd zijn vaak doorslaggevend voor het succes van de ingreep.

Van Rennes Groep en haar ketenpartners zijn met name regionaal opererende familiebedrijven die werken met eigen personeel. Bestaande woningen weer klaar maken voor de toekomst, daar staan we voor. Samen met u zorgen we er graag voor dat ook uw vastgoed een verlengde levensduur tegemoet kan zien. Zodat de bewoners zich thuis blijven voelen in een comfortabele woning, die beantwoordt aan de eisen en wensen van deze tijd.

StratOndSchema

Wij maken uw vastgoed weer klaar voor de toekomst!

Van Rennes Groep heeft een tweetal brochures over dit onderwerp, Druk op de downloadknop om het bestand in PDF formaat de downloaden.

Download bestand Brochure Strategisch vastgoedonderhoud

Download bestand Voorbeeldplan Strategisch vastgoedonderhoud

Delen: