De Van Rennes Groep werkt al decennia in de zorgsector. Instellingen, ziekenhuizen en bejaardencentra vragen een zeer specifieke aanpak die voor zowel de opdrachtgever, medewerkers, bewoners/patiënten zeer ingrijpend kunnen zijn. Van Rennes heeft veel ervaring opgedaan en weet hoeveel impact dit soort projecten voor alle betrokken hebben, zeker als het gaat om gebouwen in ‘bewoonde’ staat. Het werken en wonen gaat immers gewoon door.

zorg

Bouwteam aanpak

Na gunning van de opdracht wordt het bouwteam gevormd. Dat bestaat uit de opdrachtgever (en diens adviseur zoals de architect),  de aannemer en diens onderaannemers (denk aan E en W installateurs). Van Rennes wijst een toegewijde projectleider aan die namens alle partijen communiceert en het eerste aanspreekpunt voor partijen is. De projectleider is van begin tot einde betrokken.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is de leidraad voor het hele project. Daarin staat beschreven wie waar verantwoordelijk voor is, wanneer welk onderdeel wordt aangepakt en uitgevoerd en wat de impact voor de gebruikers is. Communicatie is daarbij kern. Zeker voor de gebruikers die wij, indien gewenst, volledig informeren volgens een vooraf bepaald communicatieplan. De tijdsplanning staat altijd centraal, zodat deadlines worden gehaald.

Onze medewerkers

Al onze medewerkers zijn geschoold en spreken altijd de Nederlandse taal. Elke medewerker heeft een VCA certificaat en wordt speciaal door ons opgeleid voor werken in de zorg. We vinden het belangrijk dat we betrokken zijn en een verlengstuk zijn van de opdrachtgever en dat overlast tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Referenties lichten we graag persoonlijk toe. Neemt u gerust contact met ons op.

 

Delen: