Groot onderhoud en renovatie

Vanuit de visie van Van Rennes gaat het bij Groot Onderhoud aan gebouwen om twee zaken: Het zo efficiënt mogelijk managen van de levensduur van een gebouw en daarmee de investering van de eigenaar. Dat gaat anderzijds hand in hand

Duurzaam wonen en werken

Onze omgeving is afhankelijk van hoe wij met haar omgaan. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om op passende wijze om te gaan met onze resources. Onze woon-/werkplek kan op een keur van manieren worden aangepast om onze Co2 uitstoot te

Organisatie

Bouwen, schilderwerken, meubel- en interieurbouw en een eigen spuiterij. Van Rennes heeft alle disciplines in huis.