Groot onderhoud en renovatie

Vanuit de visie van Van Rennes gaat het bij Groot Onderhoud aan gebouwen om twee zaken: Het zo efficiënt mogelijk managen van de levensduur van een gebouw en daarmee de investering van de eigenaar. Dat gaat anderzijds hand in hand

Duurzaam wonen en werken

Onze omgeving is afhankelijk van hoe wij met haar omgaan. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om op passende wijze om te gaan met onze resources. Onze woon-/werkplek kan op een keur van manieren worden aangepast om onze Co2 uitstoot te

MVO

  Co2 prestatieladder voor Van Rennes Groep Professionalisering 2.0 WAGENINGEN – Op 4 december aanstaande is de certificering op basis van de Co2-prestatieladder voor de Van Rennes Groep. Van Rennes neemt de verduurzaming van haar activiteiten serieus. Zo is er